chervils اداره ایران جنایت ماشین

chervils: اداره ایران جنایت ماشین اعتراف پرونده تحقیقات اعترافات پلیس آگاهی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آیا روحانی از ماشین پیاده نشد؟

«روحانی همان روحانی است که پیش از این بوده، تخریب‌کنندگانش هم همان‌ها هستند که بودند. از قضا برنامه‌ریزان و مشاوران نیز با سابق فرقی نکرده‌اند. ولی با این که رو

آیا روحانی از ماشین پیاده نشد؟

آیا روحانی از ماشین پیاده نشد؟

عبارات مهم : زلزله

«روحانی همان روحانی است که پیش از این بوده، تخریب کنندگانش هم همان ها هستند که بودند. از قضا برنامه ریزان و مشاوران نیز با سابق فرقی نکرده اند. ولی با این که روحانی در میان اتفاق دیدگان حاضر می شود ولی صدای منتقدان و بلکه توهین کنندگان بلند است و متاسفانه برنامه ریزان سفر رییس جمهور هیچ تدبیری جهت جلوگیری از این فضاسازی ها ندارند، هیچ فکری هم نکرده اند.»

روزنامه اعتماد در یادداشتی نوشت: «حسن روحانی، رییس جمهوری دیروز به مناطق زلزله زده رفت و تلاش کرد تا از نزدیک با مردمان مصیبت زده ای که همه آن چه داشتند را از دست داده اند، حرف بزند شاید مرهمی باشد بر آلام شان؛ همان کاری که در اتفاق تلخ ویرانی ساختمان پلاسکو در پایتخت کشور عزیزمان ایران یا در اتفاق غمبار معدن یورت انجام داد.

او این بار هم به سرعت خود را به محل اتفاق رساند تا به مردمی که همین چند ماه پیش با شعف و اشتیاق نامش را در میتینگ های انتخاباتی فریاد می زدند، بگوید در روزهای زحمت و مشکل نیز در کنارشان می ماند. ولی همه چیز همان طور که روحانی می خواست یا مردم انتظار داشتند، پیش نرفت. حضور روحانی در مناطق زلزله زده اگر چه هدفش تسکین آلام مردم دردمند بود ولی نقدهایی نیز به همراه داشت. نقدهایی که می گفت آیا رییس جمهور از ماشین پیاده نشد یا آیا تنها به اندازه یک سر و گردن از سقف ماشین بیرون آمد.

هر چند که عمده نقادان به واسطه دسترسی به بعضی اطلاعات و نهادها باید به خوبی بدانند که چنین مواردی در اختیار تیم حفاظت رییس جمهور است و آنها هستند که تشخیص می دهند رییس جمهور در چه محلی با چه شرایطی می تواند حضور یابد. نادیده انگاشتن پروتکل های امنیتی آن هم در منطقه ای که شاید در چند صدمتری اش از پژاک و کومله تا تکفیری های باقی مانده آماده هر اقدام مخربی هستند تبعاتی دارد که هیچ محافظ و سرتیم حفاظتی حاضر به قبول ریسک آن نیست. آنجا نقطه صفر مرزی هست. مرز با تروریست هایی که بقایای ارزش هنوز هم اسلحه به دست منتظر عرض اندام هستند.

شاید منتقدان همیشگی روحانی که فارغ از عملکرد او منتظر بهانه جهت تخریب هستند فراموش کرده باشند یا خود را به فراموشی زده باشند ولی اگر از بزرگ تر های جریان ارزش بپرسند به آنها خواهند گفت روزگاری در همین روستاهای مرزی از غروب تا گرگ و میش کسی جرات تردد بدون پوشش افراد مسلح نداشت. هر کوچه کمین بود و پشت هر تپه مخالفانی مسلح آماده شلیک نشسته بودند. حالا ولی رییس جمهور میان کوه هایی که روزگاری جهت بعد گرفتن هر کدامش ده ها فرزند این کشور شهید شدند در امنیت کامل سفر می کند و آب از آب تکان نمی خورد. خوب است مخالفان روحانی یک بار مرور کنند همان نهادی که امنیت می سازد وظیفه حفاظت از رییس جمهور را هم بر عهده دارد.

اما این همه ماجرا نیست. منصفانه اگر نگاه کنیم می شد با لحاظ کردن همین پروتکل ها و شرایط سخت منطقه باز هم فضایی فراهم کرد تا رییس جمهور و داغ دیدگان کنار هم بنشینند و با هم حرف بزنند. اگر روحانی تاب نقد و حتی شنیدن حرف تند دارد – که فریادهای کارگران معدن یورت نشان داد این ظرفیت را دارد – بهتر بود فضایی فراهم می شد تا غصه بازماندگان را بی واسطه بشنود و پذیرای حرف و سخن و حتی فریاد مردم منطقه باشد و مگر نبود کاری که رییس جمهور ممنوع التصویر شده است در ماجرای زلزله بم انجام داد و روبروی زن و مرد داغدار نشست تا حرف ارزش را بشنود؟

اینجا نقش مشاوران اسم و رسم دار رییس جمهور است که به چشم می آید و این وظیفه آنهاست که مشاوره دهند و بگویند آقای رییس جمهور باید با مردم حرف بزنید و حرف ارزش را هم بشنوید. فراهم کردن دیداری چند دقیقه ای با بازماندگان در یکی از چادرهای احداث شده است به قاعده نباید کاری سخت یا در تضاد با پروتکل های امنیتی می بود ولی همراهان و مشاوران رییس جمهور از این پیشنهاد – به هر دلیلی – دریغ کردند.

هر چه است روحانی همان روحانی است که پیش از این بوده، تخریب کنندگانش هم همان ها هستند که بودند. از قضا برنامه ریزان و مشاوران نیز با سابق فرقی نکرده اند. ولی با این که روحانی در میان اتفاق دیدگان حاضر می شود ولی صدای منتقدان و بلکه توهین کنندگان بلند است و متاسفانه برنامه ریزان سفر رییس جمهور هیچ تدبیری جهت جلوگیری از این فضاسازی ها ندارند، هیچ فکری هم نکرده اند.»

آیا روحانی از ماشین پیاده نشد؟

واژه های کلیدی: زلزله | ماشین | برنامه | حسن روحانی | رییس جمهور | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog