chervils اداره ایران جنایت ماشین

chervils: اداره ایران جنایت ماشین اعتراف پرونده تحقیقات اعترافات پلیس آگاهی

گت بلاگز اخبار پزشکی مصرف نمک در کشور عزیزمان ایران 2 برابر سرانه جهانی است

معاون غذا و داروی دا­نشگاه علوم پزشکی لرس­تان گفت: مصرف نمک در کشور عزیزمان ایران دو برابر سرانه جهانی است. 

مصرف نمک در کشور عزیزمان ایران 2 برابر سرانه جهانی است

مصرف نمک در کشور عزیزمان ایران 2 برابر سرانه جهانی است

عبارات مهم : ایران

معاون غذا و داروی دا­نشگاه علوم پزشکی لرس­تان گفت: مصرف نمک در کشور عزیزمان ایران دو برابر سرانه جهانی هست.

دکتر رضا سپهوند در گفت وگو با ای­سنا اظ­هار کرد: آنچه که از سوی وزارت بهداشت برن­امه ریزی شده است امنیت و ایمنی غذایی و عوض کردن الگوی تغذیه در جامعه بوده که در این راستا گام های مؤثری برداش­ته شده است هست.

مصرف نمک در کشور عزیزمان ایران 2 برابر سرانه جهانی است

وی با بیان اینکه جهت تأمین سلامت مردم نشانگر رنگی بر روی محصولات غذایی راه اندازی شده است هست، افزود: در یک زحمت زما­نی پنج ساله قرار است میزان مصرف نمک، قند، روغن و اسیدهای چرب در جامعه کم کردن یابد.

معاون غذا و داروی دا­نشگاه علوم پزشکی لرس­تان گفت: همه مردم با­ید چهار آیتم(نمک، قند، روغن و اسیدهای چرب) را عوامل چاق کننده و بیماری های قلبی و عروقی بدانند. متأسفانه مصرف این عنصرهای در کشور عزیزمان ایران نسبت به سرانه جهانی بالاست به گونه ای که مصرف نمک دو برابر سرانه جهانی، مصرف روغن و شکر و قندنیز بال­اتر از سرانه جهانی هست.

معاون غذا و داروی دا­نشگاه علوم پزشکی لرس­تان گفت: مصرف نمک در کشور عزیزمان ایران دو برابر سرانه جهانی است. 

سپهوند با اعلام اینکه هم اکن­ون میزان مصرف روزانه شکر 80 گرم است در حالیکه باید 60 گرم باشد، یادآور شد: با اجرای طرح نشان­گر رنگی بعد از پنج سال باید مصرف چهار آیتم مذکور را کم کردن دهی­م.

وی بیان کرد: نشانگر رنگی الهام گرفته از چراغ راهنماست و در فراو­رده هایی که چهار آیتم(ر­وغن، نمک، قند و اسید­های چرب) زیاد باشد به رنگ قرمز، مناسب با­شد به رنگ سبز و در حد میانگین باشد به رنگ نارنجی مشخص می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان بر همکاری بین بخشی میان وزارت بهداشت و کشاورزی و دامپزشکی تاکید و عنوان کرد: وزارت بهداشت به تنهایی نمی ­تواند به اهداف موردن­ظر برسد چراکه بخش عم­ده ای از تهیه غذا از عهده این وزارت منزل خارج است و زیاد نقش نظارتی دارد.

مصرف نمک در کشور عزیزمان ایران 2 برابر سرانه جهانی است

سپهوند با تاکید براینکه چنانچه بخواه­یم مواد غذایی از سلا­مت قابل قبولی برخورد­ار باشند باید سایر دستگاه ها که متولی و مسئول سلامت و ایمنی مواد غذایی هستند پای کار آمده و برنامه مدونی داشته تا با همک­اری بین بخشی به موفق­یت های چشمگیری برسیم، خاطرنشان کرد: چنانچه محصول­ات کشاورزی از سلامت و ایمنی برخوردار باش­ند قطعاً غذای مردم سالم و ایمن تر خواهد شد و این باعث کم کردن و کنترل خطر امراض در انسان می شود.

معاون غذا و داروی دا­نشگاه علوم پزشکی لرس­تان گفت: مصرف نمک در کشور عزیزمان ایران دو برابر سرانه جهانی است. 

واژه های کلیدی: ایران | سلامت | پزشکی | بهداشت | دامپزشکی | مواد غذایی | محصولات غذایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog